top of page
ix.jpg

תכנון ערים ואזורים

הוא השלב הראשון ביצירת מרחב המחייה החדש, והינו בסיס ההחלטות הסביבתיות החשוב ביותר. שלבי הפיתוח הראשונים משלבים ידע במגוון תחומים בכדי לייצר את התוצאה הטובה ביותר לאיכות החיים.

קביעת יעודים למגרשים

מסחר

מגורים משולב מסחר

מגורים

שטח ציבורי

מבנה ציבור

Gradiant White Full Screen bar .png
B6.jpg

אופציה ב

B9.jpg

אופציה א

אופציה ב : המסחר ממוקם ברובו במרכז הציר הראשי
 יצירת נקודת מסחר אינטנסיבית מושכת אליה תנועה גדולה של כלי רכב.

 אופציה א : המסחר משולב בחלק גדול ממתחמי הדיור וממוקם בעיקר בקומות הקרקע בכדי לעודד תנועת הולכי רגל בשכונה ולצמצם את הצורך בכלי רכב ממונעים.

פריסת בינוי ל4,000 יחידות

Avihen Levi 1.jpg
Avihen Levi 2.jpg

מגדלים

 25 - 8 קומות

הבניינים מכילים כ 4 דירות בקומה ובהתאם נשאים לגובה רב. 
מה שמייצר נקודות עומס משמעותיות של יחידות רבות על הרחוב, בין אם למגורים או מסחר.

בחירת הגובה האזורי חשובה בהתייחסות לממשק העירוני אך זהו גם גורם חשוב  בעיצוב חווית המשתמש והאופן שבו אנו מרגישים בסביבה הבנויה לגובה רב או מתון. 

בינוי מרקמי

 4 - 8 קומות

הבניינים מכילים בין 4 ל 8 דירות בקומה, ובחלק מהמבנים תוכננו שני חדרי מדרגות (שני גרעיני מבנה)
מה שמאפשר את פריסת יחידות הדיור לאורך הרחוב.

פיזור המסחר ברחבי העיר מאפשר חלוקה מתונה של נקודות העומס. 

12.jpg

תכנון התנועה 

בדומה לאופן שבו מתכננים את תנועת האתר או אפליקציה ברשת, מעוצבים נתיבי התנועה לאופן שבו המשתמשים השונים מתנהלים במרחב הבנוי.  

תנועה.jpg
תנועה חדש.jpg

התכנית המקורית כוללת ציר ראשי רחב בן 6 נתיבי תנועה אשר הופכים לשני נתיבים בקרבת הים.

צוואר הבקבוק אשר נוצר בין המעברים עתיד ליצור בעיות תחבורה ובטיחות רבות באזור הפרויקט כולו. 

בתכנית החלופה ציר התנועה שונה ל4 נתיבים לכל אורכו ,ע"מ לשמור על רצף ולמנוע את אפקט צוואר הבקבוק. הוספו שני גשרים לרכבים אשר יעברו מעל הולכי הרגל בירידה לים במלון בלו ביי ובקריית צ'אנס.

האנשים החוצים את הכביש בדרך לים עלולים להוות מחסום כלי רכב כבד על ציר התנועה הראשי.

20.jpg

מדרכות ושבילים המספקים להולכי רגל ולרוכבי אופניים ממשק נוח לתנועה ברחבי העיר.

M61_45 - Photo.jpg

גשרי חצייה בטיחותיים המאפשרים תנועה מתמדת של מגוון המשתמשים במרחב.

20.jpg

מערכת כבישים המספקת נקודות עצירה רבות ונגישות ובמקביל ממשק נוח  ובטוח בכניסה לחניונים. 

השפה האדריכלית

מתארת את אופי הבינוי והאלמנטים הבולטים
בקווי המתאר שלו. גגות רעפים אל מול גגות שטוחים, תצורת מבנים אחידה או מגוונת. הן דוגמאות להנחיות עיצוביות שנקבעות יחד עם גיבוש השלבים המוקדמים של התכנון העירוני.

מודרני

כפרי

הפונט של המבנים

m71_31 - Photo.jpg

שונות

היא ערך חשוב בפיתוח האלמנטים המרכיבים כל פרויקט.
חשבו על מכשיר טלפון שבו כל האייקונים זהים, או על כביש שבו כל המכוניות זהות. גם אם זה היה מאד "פרקטי" לעצב כך,
האלמנט החשוב בעיצוב חווית המשתמש הוא יצירת עניין.

M72_38 - Photo.jpg
M70_32 - Photo.jpg

פינות מעוגלות

m71_32 - Photo.jpg

הנחיית בינוי במפגשי דרכים המייצרת מפגש הרמוני וזרימת אנרגיה וויזואלית בין המבנה לרחוב.  

עיצוב הנוף

הוא שכבת תכנון עצמאית המתייחסת לשטחים הפתוחים, לרחובות ולכיכרות.
בעוד המבנים בעיר מיישמים את תפקיד תפאורת הרקע, אדריכלות הנוף יכולה להיות מתוארת כ"במה" המתוכננת להכיל את נוכחות השחקנים והמשתמשים השונים במרחב.
ולמזג את השטח הפתוח בבנוי באופן אינטראקטיבי וחוויתי.

Sig Gray copy.png

© 2017 Original Design & Artwork by Avihen Levi  All Rights Reserved.

bottom of page